Ruiken en proeven

Een gezond mens gebruikt vijf zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Die zintuigen zijn hulpmiddelen om de wereld beter te snappen. Ze zorgen ook voor plezier en veiligheid. Van muziek kun je genieten. En als je neus een brandlucht ruikt, kun je vluchten. De zintuigen werken samen met de hersenen.
Lees er over op de website van Docukit.
Meer informatie vind je in dit boekje: Junior Informatie, nr. 106. Kijk in de (school)bieb.

(Afbeelding: docukit.nl)

Voor kinderen uit groep 5-6

Zoekwoorden

proeven ruiken zintuigen

In de bieb
  • Siso-nummer 415.2
  • PIM-rubriek Geestelijk leven