Disclaimer

Inhoud website

De inhoud van de website www.jeugdbieb.nl is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Bij het samenstellen van de inhoud van de website wordt te allen tijde rekening gehouden met de volledigheid, feitelijke juistheid en actualiteit van de informatie. Echter kan Jeugdbieb geen garantie afgeven voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de op haar website aangeboden informatie.

Links

De website van Jeugdbieb omvat tevens links naar (externe) websites van derden. De links die op de website van Jeugdbieb ter beschikking worden gesteld, zijn met grote zorgvuldigheid uitgezocht. Echter kan Jeugdbieb niet aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die op de websites van derden wordt aangeboden, aangezien zij hier geen invloed op uit kan oefenen. Voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt zijn de desbetreffende beheerders van die websites verantwoordelijk.

Intellectuele Eigendomsrechten

Jeugdbieb kent grote waarde toe aan intellectuele eigendomsrechten. Zij tracht dan ook altijd de intellectuele eigendomsrechten van derden op de juiste wijze in ogenschouw te nemen. Om hier zorg voor te dragen plaatst zij onder meer de namen van de rechthebbenden bij de foto's en teksten van derden die op haar website te vinden zijn, voor zover deze bekend zijn en/of dit anderszins redelijkerwijs van haar gevergd kan worden. Voorts zijn de door Jeugdbieb zelf gemaakte (grafische) elementen, teksten en foto's die op www.jeugdbieb.nl te vinden zijn, auteursrechtelijk beschermd of op grond van andere intellectuele eigendomsrechten beschermd. Deze rechten worden door Jeugdbieb uitdrukkelijk voorbehouden. Het is derhalve niet toegestaan de aan Jeugdbieb toekomende (grafische) elementen, teksten en foto's openbaar te maken of te verveelvoudigen in de zin van de Auteurswet, tenzij hiervoor toestemming wordt verkregen van Jeugdbieb.

Vragen

Mocht je in verband met deze disclaimer vragen, opmerkingen of klachten hebben, kun je een bericht sturen via het contactformulier of telefonisch contact opnemen met mevr. H. Borstlap: 050-4065010