Prentenboeken in alle talen

Op deze site vind je prentenboeken die worden voorgelezen in een andere taal of dialect.
Bij het prentenboek vind je de beschikbare talen die je kunt luisteren.


(Afbeelding: prentenboekeninalletalen.nl)

Voor kinderen uit groep 1-4 en leerkrachten