Duinonderhoud

De duinen beschermen het land tegen de zee, maar door drinkwaterwinning en gebrek aan knagers (konijnen) worden de duinen bedreigd. In deze aflevering van Het Klokhuis wandelt Margreet door de duinen en komt van alles te weten over duinonderhoud.

(Afbeelding: hetklokhuis.nl)

Voor kinderen uit groep 5-8

Zoekwoorden

drinkwater duinen duinonderhoud kraanwater natuur natuurgebieden overstromingen stranden

In de bieb
  • Siso-nummer 564, 567.3
  • PIM-rubriek Natuur en Milieu