Willibrord

Willibrord was een Angelsaksische monnik die besloten had de Friezen te bekeren. Lees de informatie bij Surfspin als je meer wilt weten.

(Afbeelding: surfspin.nl)

Voor kinderen uit groep 7-8

Zoekwoorden

heiligen monniken willibrord

In de bieb
  • Siso-nummer 245.5
  • PIM-rubriek Geestelijk leven