Grondwet

In het nationaal archief in Den Haag ligt 1000 jaar geschiedenis opgeslagen. Onze allerbelangrijkste wet wordt daar ook bewaard. De Grondwet. Die is geschreven in 1848. De Grondwet zorgt ervoor dat de overheid zich tegenover de burgers niet kan misdragen.
Een aflevering uit Het Klokhuis maakt geschiedenis.

(Afbeelding: hetklokhuis.nl)

Voor kinderen uit groep 5-8

Zoekwoorden

grondwet grondwetten het klokhuis maakt geschiedenis johan thorbecke wetboek

In de bieb
  • Siso-nummer 393.31
  • PIM-rubriek Mens en Maatschappij